Robert Němeček v Management TV: Síla lidského faktoru a vliv na obchodní výsledky firmy

Přehrát zvukový záznam videa

Robert Němeček působí jako jednatel a konzultant společnosti Via Libertatis. V obchodu se pohybuje od roku 2002 a za tu dobu se už mnohokrát přesvědčil, že na prvním místě jsou vždy potřeby zákazníka. Díky svým zkušenostem dokáže navrhovat taková řešení, která firmám pomáhají stmelit obchodníky, aby fungovali jako jeden tým a podporovali vizi prosperující společnosti i nové produkty.

Tip pro diváky Management TV - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:30] Důvody založení firmy Via Libertatis a poskytované služby.

[03:06] Vznik potřeby propojení byznysu, managementu, vedení s obchodem a zároveň ICT technologiemi.

[05:00] Lidský faktor jako stabilizační prvek. Časté problémy a nabízená řešení firmám.

[07:51] Využívané nástroje.

[10:20] Typické výsledky ve firmě se špatně nastavenou firemní kulturou.

[12:00] Postup po diagnostice problému a návaznost na firemní kulturu.

[14:26] Dílčí kroky po získání podpory manažerů.

[16:23] Příklad úspěšného projektu.

[19:26] Boj proti vnitřní soutěživosti.

[22:14] Jak si manažer může vybudovat respekt.

[24:45] Funkce vnějšího subjektu pro vytváření firemní hodnoty.

[26:21] Práce s agenturními a neloajálními zaměstnanci.

[30:21] Firemní kultura a uplatnění lidí v konkrétních pozicích.

[32:59] Nástroje pro odhalení lidí, kteří brání soudržnosti týmu.

[35:36] Odlišnosti nové průmyslové a „lidské“ generace ve srovnání s předchozí z pohledu náboru a vzdělávání.

[41:05] Jak si udržet schopné a silné zaměstnance bez zbytečného přeplácení.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Profil Roberta Němečka - jednatele a konzultanta společnosti Via Libertatis

Aktuální

Robert Němeček v Management TV: Síla lidského faktoru a vliv na obchodní výsledky firmy