J. Marcin Macko, Schott Flat Glass: Musíme umět jasně definovat směr, úkol nebo problém, který chceme řešit, to je cesta k úspěchu

Jerzy Marcin Macko je CEO výrobní společnosti Schott Flat Glass ČR, která se zaměřujeme se na zpracování skla a skleněných vláken. V rozhovoru, který vznikl v rámci konference Bez bolesti není růstu společností FranklinCovey a LSC, hovořil o tom, že pro osobní i firemní úspěch je důležité mít stanovené cíle a vize a nebát se pojmenovat problémy. Rozhovor vedl Michal Kankrlík, obchodní ředitel společnosti IVITERA, a.s.

Přehrát zvukový záznam videa

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:09] Čím se vaše společnost zabývá a jaká je vaše úloha ve společnosti?

[01:15] Jste spíše výrobní firma nebo obchodní organizace?

[01:39] Dnešním tématem našeho rozhovoru by měla být udržitelnost firem a způsoby, jak dosáhnout dlouhodobého růstu a ziskovosti. Je to vůbec téma, které lze takto dlouhodobě definovat? Jak by měl generální ředitel vést firmu, aby zajistil její dlouhodobou udržitelnost? Existuje nějaká rovnic, jak toho dosáhnout?

[02:58] Kde vidíte sám pro sebe ze své vysoké pozice největší motivaci a z čeho máte obavy, když jdete v pondělí do práce?

[04:49] Co je klíčový faktor v komunikaci lídra nebo manažera se svými zaměstnanci?

[05:48] Jak důležité je naslouchání a sdílení zkušeností ve vašem přístupu k řešení problémů nebo dosahování cílů?

[06:13] Jaké metody a systémy využíváte pro rozvoj vašich zaměstnanců? Využíváte koncept 7 návyků?

[07:56] Jaký byl pro vás konkrétní dopad 7 návyků a jaké změny jste osobně zažil při adaptaci postupů a principů, které FranklinCovey učí?

[09:30] Jaké výzvy vidíte, ať už osobně nebo pro vaši společnost, kterým budete muset čelit nebo které jste již úspěšně řešili?

[10:46] Má poslední otázka, jak se vám líbila konference FranklinCovey Bez bolesti není růstu?

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.