David Brož v Management tv: Firemní kultura se dá měřit, jen musíte mít vhodný nástroj

Přehrát zvukový záznam videa

David Brož je zakladatelem a ředitelem společnosti Versalis a také autorem online aplikace Peoplix určené pro diagnostiku firemního prostředí, kterou představil ve společném rozhovoru.

Peoplix pomáhá firmám odhalit faktory, jenž mají vliv na výkonnost firmy i jednotlivců, a ukazuje, jak s nimi pracovat. Disponuje jednoduchou správou dat a poskytuje relevantní informace pro rozhodování. 

Video k diagnostice Peoplix.

Více informací o nástroji Peoplix.

Tip pro diváky Management tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:10] Současná kultura a atmosféra ve firmách ve snaze odlišit se vůči konkurenci.

[02:40] Základní pilíře dobře nastavené firemní kultury.

[04:05] Příklady z praxe úspěšného rozvoje firemní kultury.

[06:45] Představení online aplikace Peoplix - sondy do firemní kultury, angažovanosti lidí a chování na principu 360°.

[09:21] Přednosti Peoplix vůči jiným diagnostickým metodám pro analýzu firemní kultury.

[11:21] Kdo Peoplix využívá.

[13:04] Možnost vyzkoušet si nástroj a ihned začít s diagnostikou.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

David Brož v Management tv: Firemní kultura se dá měřit, jen musíte mít vhodný nástroj

Aktuální

Seznamte se s Peoplix - online diagnostikou pro analýzu firemní kultury