Platforma WINHEAD Challenger funguje jako celoroční teambuliding, který tmelí kolektiv napříč firmou

Zábava, vzdělávání a teambuilding v jediné online platformě, která vás bude bavit! WINHEAD Challenger přináší novou cestu, jak podpořit interní komunikaci a firemní kulturu. Dokáže propojit zaměstnance na různých postech i odděleních, motivovat a upustit od hierarchie.

Výjimečnost a přidanou hodnotu této služby pro firmy i jednotlivce představil v rozhovoru Tomáš Winkler, konzultant společnosti WINHEAD, která platformu vyvinula.

Přehrát zvukový záznam videa

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:41] Fungování nástrojů pro podporu interní komunikace a firemní kultury. 

[01:45] Představení platformy Winhead Challenger. 

[03:20] Výzva jako klíčový nástroj. 

[04:13] Typy výzev zahrnutých do platformy. 

[05:01] Zlepšování firemní komunikace, vztahů a interakce zaměstnanců. 

[06:05] Jak propojit lidi z firmy, kteří by se jinak než v práci nepotkali a nepoznali?

[07:04] Challenger pro osobní, ale i profesní rozvoj. 

[07:50] Počáteční očekávání versus reálné přínosy platformy v praxi. 

[08:53] Konkrétní motivy pro využívání platformy klienty. 

[10:26] Největší přidaná hodnota platformy pro zaměstnavatele. 

[11:20] Vstupní investice a celkové náklady platformy. 

[13:20] Vhodnost i pro menší společnosti a týmy.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Platforma WINHEAD Challenger funguje jako celoroční teambuliding, který tmelí kolektiv napříč firmou

Aktuální

Podpořte lepší spolupráci, komunikaci a přirozenou motivaci lidí