Podpořte lepší spolupráci, komunikaci a přirozenou motivaci lidí

Chcete ve firmě snížit fluktuaci nebo třeba i zvýšit zájem potenciálních uchazečů?
Řešíte neustále firemní kulturu a angažovanost zaměstnanců?
Seznamte se s platformou WINHEAD Challenger, která přirozenou formou motivace a výzev vybízí vaše zaměstnace, aby se více zapojili do komunity, pomáhá zlepšovat komunikaci a spolupráci. Je inspirací k aktivitě a inovativnímu myšlení, otevírá nové možnosti, buduje firemní kulturu a značku zaměstnavatele.

Přehrát zvukový záznam videa

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Platforma WINHEAD Challenger funguje jako celoroční teambuliding, který tmelí kolektiv napříč firmou

Aktuální

Podpořte lepší spolupráci, komunikaci a přirozenou motivaci lidí