David Lesch, AV MEDIA: Nebojme se změn a nových trendů, přispívají k zlepšení naší práce i životů

David Lesch je spoluzakladatel a CEO společnosti AV MEDIA a.s., která již 30 let patří v České republice na špičku poskytovatelů řešení v oblasti audiovizuální techniky. Podstatu dlouhodobé prosperity firmy vidí na nadšených, loajálních zákaznících a zároveň na angažovaných zaměstnancích, kteří rozumí smyslu své práce a jsou neodmyslitelnou součástí úspěchu každé firmy. V rozhovoru s obchodním ředitelem společnosti IVITERA a.s. Michalem Kankrlíkem hovořil také o tom, proč jsou důležité sdílené hodnoty, jasná vize i prostor pro autonomii zaměstnanců a schopnost nebát se chybovat.

Nahrávka vznikla v rámci konference Bez bolesti není růstu, kterou pořádaly společnosti FranklinCovey a LSC.

Přehrát zvukový záznam videa

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:09] Představil byste našim divákům a čtenářům sebe a svou firmu?

[01:03] Jak se mění vaše role jako firmy a i váš produkt a služby?

[02:58] Fungujete jako ti, kteří jsou krok před vašimi zákazníky, a ukazujete jim, kam směřují trendy, anebo jste ti, kteří spíš naslouchají jejich potřebám a snaží se nějakým způsobem reagovat na to, co zákazník právě chce?

[04:43] Jak je to s dlouhodobou prosperitou?

[06:12] Jakým způsobem řídíte firmu tak, aby to, co říkáte, fungovalo?

[07:14] Jakým způsobem se k tomuto přístupu stavíte z pohledu vedení, aby zaměstnanci byli motivováni tento přístup považovat za svůj? A jak zároveň zajišťujete dlouhodobou motivaci zaměstnanců k tomu, aby tento přístup přetrval?

[09:10] Jaký přístup uplatňujete v rámci výzev ve vaší firmě? A mluvíme-li o chybách nebo problémech, jaký máte filozofický přístup k jejich řešení? Jaký je váš postoj k chybám ze strany zaměstnanců? A pokud se vedení nebo celá firma dopustí chyby, jak se s tím vypořádáváte?

[10:39] Mění se váš přístup k leadershipu z pohledu nových generací? Jakým způsobem funguje, aby spolu různé generace dokázaly spolupracovat?

[13:08] Celý váš byznys je o komunikaci, audiovizuální komunikaci, lidské komunikaci…, jakým způsobem komunikujete ve firmě tak, aby to, co jste mi teď řekl, dokázal pochopit nováček, ale i člověk, který je tam 30 let a zároveň, aby dokázali komunikovat navzájem?

[15:48] Jak vidíte budoucnost, na co se těšíte v nejbližších letech?

[18:29] Jak byste zhodnotil konferenci Bez bolesti není růstu, na které dnes natáčíme? Co se vám líbilo?

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.