Vratislav Kalenda v Management TV: Ta nejlepší řešení vznikají společně

Přehrát zvukový záznam videa

Vratislav Kalenda využívá už 20 let své odborné znalosti a zkušenosti z oblasti psychologie, neurověd a celostní medicíny k tomu, aby společnost Image Lab pomáhala manažerům vytvářet motivující pracovní atmosféru ve firmách. Vede manažery firem k získání schopností rozpoznávat a rozvíjet talent a dovednosti svých lidí. Tvoří scénáře modelových situací a případových studií, a tím spoluvytváří jádro originálního know-how společnosti Image Lab.

Tip pro diváky Management TV - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:22] Přínos firmy Image Lab pro zákazníky.

[01:33] Přímé a pozitivní působení na zákazníka.

[03:18] Příklady zajímavých projektů.

[05:10] Trendy v oblasti obchodních dovedností, akvizice.

[07:19] Rozvojové metodiky a programy.

[09:45] Výjimečnost firmy Image Lab.

[12:33] Nastavení firemní kultury.

[16:55] Odpovědnost, talentovaní a zodpovědní lidé.

[24:35] Vnitřní změna z lékaře na podnikatele – práce s talentovanými lidmi.

[31:20] Zhodnocení Image Lab a vize.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Vratislav Kalenda v Management TV: Ta nejlepší řešení vznikají společně

Aktuální

Vratislav Kalenda v HRtv: Vývoj vzdělávacích institucí na českém trhu