Prof. Miroslav Bárta: Krize nám dávají velký prostor pro zlepšování a růst

Profesor Mgr. Miroslav Bárta je egyptolog, archeolog, historik a také autor populární publikace Sedm zákonů. Letos byl zároveň klíčovým řečníkem na konferenci Bez bolesti není růstu, kterou pořádaly společnosti FranklinCovey a Leadership Synergy Community. V rozhovoru s projektovým ředitelem společnosti IVITERA, a.s. Tomášem Pospíchalem hovořil nejen o samotné konferenci, ale také o důležitosti leadershipu, udržitelnosti a o tom, zda vůbec v současnosti existují lídři, kteří dokáží mít vize a budou vědět, kterým směrem se vydat a motivovat pro tuto cestu ostatní.

Přehrát zvukový záznam videa

Tip pro diváky HR tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:27] V první řadě bych vám chtěl pogratulovat k vašemu čerstvému členství v Americké akademii umění a věd. Co pro vás toto členství i ocenění znamená?

[01:18] Jaký je vztah vaší práce jako egyptologa a historika k tématu leadershipu, které je předmětem této konference?

[02:23] Vydal jste knihu Sedm zákonů, které přivádějí civilizace na vrchol a zase k úpadku. Mě velmi zaujal Zákon skokové změny a případ, který uvádíte. To znamená Džoserovu pyramidu a její příběh, kdy byl otec Džosera pohřben v nadstavbě v jámové hrobce a jeho syn potom samotné pyramidě. Nicméně v poslední době, kdy je tady boom umělé inteligence, nežijeme náhodou v době, kdy podobný skok máme šanci zažívat dennodenně?

[05:01] Myslíte, že současní lídři mají schopnosti, které odpovídají rychlosti dnešních změn? Existuje riziko, že někdy jejich způsob myšlení bude příliš rigidní ve srovnání s rychle se měnícím světem?

[05:51] Na Zákon skokové změny navazuje Herakleitův zákon - čím zacházíme, tím můžeme také scházet. Vidíte nějakou paralelu s egyptskou historií, kdy dlouhé vlády společnost svými činy vyčerpaly a ta se z toho poté jistou dobu musela sbírat?

[07:25] Pokud se budeme bavit ještě chvíli o vaší knize Sedm zákonů, převyšuje některý z uvedených zákonů ostatní?

[08:19] Jak byste hodnotil současnou situaci v oblasti leadershipu v kontextu moderní doby, kdy technologie a sítě vytvářejí prostor pro populismus a případně i opačný typ leadershipu?

[09:10] Zabýváte se historií dlouhých časových řad. Co byste z vašeho zkoumání doporučil lídrům organizací, firem, podniků, na co by se měli zaměřit v rámci udržitelnosti a prosperity svého podnikání?

[10:09] Hodně cestujete, jak si z vašeho pohledu v tomto ohledu vede Česká republika?

[10:32] Může pro tuto udržitelnost, a teď nemyslím korporátní, firemní, udělat to něco každý z nás?

[11:23] Dnešní konference má podtitul Bez bolesti není růstu. Jak se vám konference líbila?

[12:03] Zákony z vaší knihy mohou působit jako svědectví jednoho jezdce z Apokalypsy. Na druhou stranu, není to náhodou pozitivum? Není to příležitost pro společnost?

[13:17] Myslíte, že si to společnost uvědomuje? V té souvislosti mě napadá, zda je demokracie pozitivum, nebo negativum?

[15:24] Na čem teď pracujete, co je před vámi?

[16:23] Jaké bude téma vaší následující knihy?

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.