Rozhovor s Helenou Horskou, hlavní ekonomkou Raiffeisenbank: Je nutné zaměřit se na pracovní trh, vzdělávání a udržitelnost vládních systémů

Na konferenci "Bez bolesti není růstu II" pořádané společnostmi FranklinCovey a Leadership Synergy Community se konala řada zajímavých vystoupení, včetně prezentace hlavní ekonomky Raiffeisenbank, Heleny Horské. V rozhovoru s obchodním ředitelem IVITERA, Michalem Kankrlíkem, diskutovala o aktuálním stavu české ekonomiky a budoucích strategiích. Klíčovými body rozhovoru byla nezbytnost adaptace, inovace a efektivity jak na individuální, tak na firemní úrovni. Horská zdůraznila důležitost rozvoje silných stránek jednotlivců a neustálého učení, zatímco firmy by měly hledat nové trhy a způsoby, jak zvyšovat hodnotu svých produktů. Diskutovalo se také o nadměrné byrokracii a nutnosti zjednodušení fungování státu.

Přehrát zvukový záznam videa

 

V rozhovoru se dozvíte: 

  • Současný stav české ekonomiky a výzvy do budoucna: Rozhovor se zaměřil na aktuální stav české ekonomiky a strategie pro budoucí úspěch v kontextu konference, která se primárně zabývá budoucností.

  • Potřeba adaptace a inovace: Hlavní myšlenkou bylo zdůraznění nezbytnosti adaptace, inovace a efektivity na individuální i firemní úrovni.

  • Význam individuálního růstu pro rozvoj týmu a společnosti: Diskuse se zaměřila na filozofii růstu týmu začínajícího od rozvoje jednotlivce a významu osobního rozvoje pro úspěch organizace.

  • Doporučení pro jednotlivce v různých životních fázích: H. Horská poskytla doporučení pro mladé lidi, generaci ve středním věku a lidi blížící se seniorskému věku, zdůraznila důležitost otevřenosti, učení se a vyvažování pracovního a osobního života.

  • Výzvy pro firmy a reakce na tržní situaci: Otevřelo se také téma výzev pro firmy, jako je zvyšující se inflace, snižující se reálné mzdy a potřeba zvyšovat efektivitu, včetně zaměření na zvyšování hodnoty produktů a služeb pro zákazníky.

  • Poradenství pro vládu a reformy: Závěrem bylo zmíněno poradenství pro vládu, která by se měla zaměřit na odbyrokratizaci, zjednodušení fungování státu, reformu trhu práce a energetickou strategii.

 

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.