David Navrátil, Česká spořitelna: Prosazení českých firem v zahraničí: Důležitá je i odvaha a vzdělávání

David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny, v rámci rozhovoru s Michalem Kankrlíkem, obchodním ředitelem společnosti IVITERA, a.s., představuje novou roli ekonomů, která se soustředí na vysvětlování událostí, scénářů a rizik, namísto strohého předkládání datových tabulek, jak tomu bylo v minulosti. Dále zdůrazňuje nezbytnost investic do moderních technologií v důsledku nedostatku pracovních sil a stárnutí populace. Tento rozhovor se uskutečnil během konference "Bez bolesti není růstu", kterou pořádaly společnosti FranklinCovey a LSC.

Přehrát zvukový záznam videa

Tip pro diváky - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně

[00:20] Jaká je vaše role v České spořitelně?

[01:32] Ze základní školy si pamatuji větu jedné naší učitelky - chcete-li vědět, co bude v budoucnu, měli byste dobře rozumět minulosti. Kdybychom se podívali do minulosti a vzhlédli do nastávající budoucnosti, dá se odhadnout, co nás v byznysu čeká?

[03:09] Jaké jsou aktuální parametry, výhody a potenciál České republiky, stejně jako hrozby, kterým čelíme, a jak se tyto faktory promítají do naší budoucnosti, bez ohledu na globální události a vnější vlivy?

[09:54] My jsme ve své podstatě jakousi kolonií, protože většina místních firem má zahraniční vlastníky, takže peníze, které vydělá, jdou z velké většiny ven. Jak by Česká republika mohla dosáhnout situace, kdy se stane ekonomickou „kolonií“, která předběhne své zahraniční vlastníky, abychom i my byli kolonizátorem?

[13:24] Co byste poradil českým firmám, aby se v mezinárodní konkurenci dokázaly prosadit?

[17:05] Jak by měly firmy v České republice přistupovat ke změně demografické struktury a nedostatku pracovní síly, s ohledem na potenciál a vzdělanostní strukturu obyvatelstva, které je silným prvkem české ekonomiky a pracuje hlavně s lidmi?

[19:48] Vystupoval jste na konferenci společnosti FranklinCovey s podtitulem Bez bolesti není růstu. Jak se vám akce líbila?

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.