David Smik a Milan Bobek v Management TV: Kudy vede cesta k excelentnosti ve firmách?

Značku FBE (For Business Excellence) tvoří vzdělávací a poradenská společnost FBE Praha a Bratislava s 55 interními konzultanty a zaměstnanci. Firma působí na trhu již 23 let a věnuje se zlepšování výrobních i obslužných procesů, tréninku manažerských, obchodních a komunikačních dovedností, zavádění firemních strategií a rozvoji osobnosti.

Na videu si spolumajitel a spoluzakladatel FBE David Smik, spolu s bývalým personálním ředitelem Milanem Bobkem, který do konzultační branže vstoupil později, vyměňují příklady a příběhy z praxe, na kterých ukazují, jak může být poradenská a vzdělávací činnost uspokojující, když se podaří, že zákazníkům přináší konkrétní měřitelné užitky.

Tip pro diváky Management TV - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:14] Rozvoj firmy, excelentnost.

[01:27] Propojení oblastí dovedností, procesů a osobnosti.

[02:26] Konkrétní změny a užitky pro zákazníka v oblasti dovedností - příklady zadání a řešení.

[04:43] Ukázka jednoduché inspirativní pomůcky pro účastníky kurzů.

[06:08] Hodnocení a měření v oblasti procesů.

[08:25] Hlubší rozvoj osobnosti jako nový prvek ve firemních programech.

[09:28] Komplexní metodika For Business Excellence.

[11:23] Shrnutí přidané hodnoty FBE.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

David Smik a Milan Bobek v Management TV: Kudy vede cesta k excelentnosti ve firmách?

Aktuální

Profil Milana Bobka - spolumajitele a konzultanta společnosti FBE