Daniel Šturm v Management TV: Jak udělat ze zaměstnanců promotéry značky

Přehrát zvukový záznam videa

Daniel Šturm se pohybuje dlouhá léta v oblasti marketingu a obchodu. Pomáhal budovat velká obchodní či marketingová oddělení ve společnostech jako Evropa 2, Nova, Česká spořitelna či Sanoma Magazines. V posledních dvou letech působil ve společnosti Home Credit, odkud odešel z pozice šéfa marketingu, kde měl zároveň také na starosti řízení zákaznické zkušenosti a vývoj nových produktů. Podílel se mimo jiné například na komunikačním konceptu pro Tesco finanční služby, Japonská půjčka a v produktové oblasti dohlížel na vznik O2 Extra karty a řadu dalších projektů. Jako hlavní konzultant projektu Home Credit a inkubátoru Creative Dock se podílel také na vzniku peer to peer platformy Zonky. V současné době působí jako nezávislý marketingový konzultant.

Tip pro diváky Management TV - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:21] Tajemství úspěšného rozvoje firmy z pohledu zkušeného manažera

[01:38] Začátky kariéry v obchodu

[03:22] Moderní technologie a vliv na fyzický prodej a změnu obchodního myšlení

[04:52] Nové média a nové obchodní modely v různých produktových oblastech

[06:16] Jak se mění obchodování klasických produktů a jejich distribuce

[08:06] Vysvětlení a přínosy metodiky Net Promoter Score (NPS)

[13:02] Je cena důležitým faktorem při prodeji produktu?

[15:24] Zvyšování angažovanosti zaměstnanců pomocí Employee Net Promoter Score (eNPS)

[17:16] Pravidelné měření zaměstnanecké spokojenosti

[17:58] Implementace eNPS v praxi firmy

[18:44] Význam externího poradce při měření zaměstnanecké spokojenosti

[19:17] Práce s výsledky měření spokojenosti uvnitř firmy

[20:37] Hodnocení vztahu zaměstnanců k firmě ale i k produktům

[22:48] Ztotožnění zaměstnanců s produkty v B2B segmentu

[25:06] Jak budovat v zaměstnancích hrdost vůči značce

[26:11] Interní komunikace hodnot vůči zaměstnancům z pozice ředitele marketingu

[26:54] Chybí manažerům osobní kontakt se zaměstnanci?

[28:39] Politikaření manažerů versus úsilí ve prospěch firmy

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.