Vratislav Kalenda v Management TV: Ostrý skalpel, prosím!

Přehrát zvukový záznam videa

Vratislav Kalenda, jednatel a ředitel společnosti Image Lab, využívá už 20 let své odborné znalosti a zkušenosti z oblasti psychologie, neurověd a celostní medicíny k tomu, aby pomohl manažerům vytvářet motivující pracovní atmosféru ve firmách. Hovoří o důležitosti etiky ve firmách.

Tip pro diváky Management TV - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:48] Souvislost mezi Image Lab a etikou podnikání

[02:25] Široké spektrum zájmů a etika.

[04:36] Etický leadership.

[06:32] Morální rovina v byznysovém kontextu.

[10:05] Diagnostické metody a škatulkování zaměstnanců.

[11:47] Audit nastavení struktur etických hodnot.

[13:50] Ztráty při narušené etice ve firmách.

[15:28] Odhalení příčin neetického chování.

[16:29] Vazby v rámci společnosti – „dozorci a vězni“.

[19:15] Parametry dobrého etického kodexu.

[21:30] Základem je morální chování od vedení firmy směrem dolu.

[24:28] Odhalení neetického chování – anonymní kanály.

[28:54] Hranice etického a neetického chování.

[32:13] Postup Image Lab při nastavování procesu etických hodnot ve společnosti.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.