Roman Senecký, Mondi: „Bez bolesti není růstu“ je princip, který není populární, ale vždy platný

Roman Senecký je COO společnosti Mondi Kraft Paper v Mondi Group. V rozhovoru pro Management TV hovořil o klíčových pilířích dlouhodobé úspěšnosti firmy, v čem vidí hlavní roli vzdělávání lidí a jak se Mondi připravuje na budoucnost. Rozhovor vznikl v rámci konference Bez bolesti není růstu, kterou pořádaly společnosti FranklinCovey a LSC, vedl jej Tomáš Pospíchal, projektový ředitel IVITERA, a.s.

Přehrát zvukový záznam videa

Tip pro diváky - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:26] Můžete představit Mondi, prosím.

[01:02] Kolik zaměstnanců má Mondi v Česku a v kolika závodech?

[01:19] Popis organizační struktury.

[01:32] Vedete dlouhodobě úspěšnou firmu na trhu, co jsou podle vás zásadní pilíře pro dlouhodobou udržitelnost a zároveň prosperitu firmy?

[02:21] Které z těchto pilířů byly v posledních letech hlavní?

[03:27] Mondi, dříve Papírny Štětí, jsou zásadním lokálním zaměstnavatelem, takže zde je CSR v přímém přenosu.

[04:06] Vše špatné přináší také něco dobrého, co přinesla pandemie Mondi?

[04:55] Na čem aktuálně pracujete, jaké jsou aktuální výzvy?

[05:37] Velkou výzvou je demografický vývoj, který nás čeká v nejbližších desetiletích. Jak si Mondi tuto neodvratnou změnu uvědomuje, jak pracujete na tom, abyste i pro generace, které do zaměstnaneckého poměru přicházejí nyní, byli atraktivní zaměstnavatel?

[07:24] Jak pracujete s upskillingem a reskillingem?

[08:33] Jak pracujete s technickým vzděláváním, ale i s měkkými dovednostmi?

[09:52] Můžete uvést příklady některých vzdělávacích programů, které máte připravené?

[11:07] Jaké vidíte dopady absolvování tohoto programu?

[12:18] Jak je velká skupina Mondi?

[12:26] Z velké části pracujete s českými zaměstnanci, kde vidíte jejich potenciál? Jak je mají lídři rozvíjet?

[13:10] Mnoho společností začíná pracovat s liniovým managementem i s mistry právě v oblasti měkkých dovedností, protože právě oni „znamenají provoz“. Jak se na to dívá Mondi?

[14:50] Co pro Mondi znamená firemní kultura, jak s ní pracujete? Z vaší prezentace mě zaujala jedna věta, že pomáháte vlastním lidem ukázat cíle, které si sami neodváží stanovit.

[15:50] Takže v Mondi se dá firemní kultura charakterizovat jako neustálý Change Management?

[16:06] Co považujete z vaší pozice za největší úspěch Mondi v oblasti byznysu  v posledních letech?

[16:37] Jak se vám líbila dnešní konference Bez bolesti není růstu?

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.