XXI. ročník Jarní konference AEM představil vizi nové energetiky

Ve dnech 28. února a 1. března 2017 se v pražském hotelu Olympik uskutečnil XII. ročník Jarní konference Asociace energetických manažerů uspořádané pod záštitou Úřadu vlády České republiky.

Pořadatel akce, Asociace energetických manažerů, je nevládní a neziskovou organizací, která se zabývá děním v energetickém sektoru již od roku 1992.

Letošním ústředním tématem setkání byl nástup nové energetiky na stávající trh. Diskutovat o této problematice na akci přišlo přibližně sto účastníků z řad manažerů a profesionálů z oblasti energetiky.

Hosté měli možnost vyslechnout si ve třech tematických blocích názory týkající se reformy energetického trhu, problematiky chytrého měření a trendů v nové energetice.

Mezi prvními řečníky, kteří přijali pozvání, vystoupil Vladimír Kubeček z Mezinárodní energetické agentury, který hned v úvodu představil výstupy každoročně očekávané publikace Světový energetický výhled a nastínil také příležitosti a výzvy vznikající v souvislosti s nástupem nových forem zdrojů.

Velký prostor byl letos věnován také problematice tzv. zimního balíčku Energetické unie, s nímž se pojí řada cílů včetně efektivnější využití obnovitelných zdrojů ve výrobě nebo oblast úspor.

Tématem sjednocování energetického trhu s ohledem na vznikající rizika v zimním balíčku se dále zabývali Zdeněk Danielovský z Ministerstva průmyslu a obchodu a Pavel Zámyslický z Ministerstva životního prostředí.

Jejich názory doplnila panelová diskuze se zástupci dodavatelů energií včetně účasti velvyslance pro energetickou bezpečnost Ministerstva zahraničních věcí, Václava Bartušky.

Účastníci měli dále možnost seznámit se například se záměry a pilotními projekty v oblasti chytrého měření u zákazníků, které představili zástupci distribučních společností ČEZ, PRE a E.ON.

Nastíněna tak byla například strategie rozvoje dobíjecí infrastruktury v městské zástavbě, kterou rozvedl Stanislav Votruba z PRE Distribuce, anebo celková strategie České republiky v oblasti chytrého měření, jíž se věnoval Pavel Šolc z představenstva společnosti ČEZ Distribuce.

Celé setkání uzavřela tematická část diskutující budoucnost nové podoby energetiky s ohledem na možné náklady, které jsou vždy nutným předmětem plánování významných transformačních aktivit v každé oblasti.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.