IT služby od A do Z ve společnosti Computer Help

Vítejte ve společnosti COMPUTER HELP, která poskytuje komplexní služby v oblasti IT od roku 1993.

Firma v součanosti zaujímá významné postavení v počítačovém vzdělávání pro běžné uživatele i technické profesionály a spolupracuje s předními světovými dodavateli hardware a software při realizaci projektů IT infrastruktury, informačních systémů, externí správě sítí a návrzích dalších řešení v oblasti internetu a firemních intranetů.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Petr Novák v Management TV: Jak zefektivnit svoji práci díky znalosti počítačových programů

Aktuální

IT služby od A do Z ve společnosti Computer Help