Proč studovat MBA in Executive Leadership na Ekonomické fakultě VŠB - TU Ostrava?

Martin Macháček je garantem programu MBA in Executive Leadership na Ekonomické fakultě Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.

Dvouletý program v anglickém jazyce s možnou českou podporou je realizován ve spolupráci s Liverpool John Moores University a je akreditován Českou asociací MBA škol (CAMBAS). Do současné doby jej absolvovalo více než 300 absolventů z řad manažerů velkých korporací i menších firem.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Reportáž: Jak probíhá MBA in Executive Leadership na Vysoké škole báňské?

Aktuální

Proč studovat MBA in Executive Leadership na Ekonomické fakultě VŠB - TU Ostrava?

Aktuální

Čeští manažeři používají selský rozum, v mezinárodních týmech své myšlenky ale neumí prosadit