Vyrábíme stroje, které pomáhají zefektivnit výrobu a řešit personální deficit

Zdeněk Turek je jednatelem Montekord Machines - společnosti, která se zabývá vývojem strojů a zařízení pro automatizaci výroby v různých odvětvích. 

V rozhovoru se zaměřil na bližší představení společnosti, jejích klientů i referenčních projektů a porovnal také návratnost investic do automatizace výroby.

Tip pro diváky Management tv – nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:21] Představení společnosti Montekord Machines.

[00:47] Automatizace a nedostatek pracovních sil.

[01:36] Klienti společnosti.

[02:03] Referenční projekty.

[02:43] Délka realizace projektů.

[02:56] Projekty v oblasti automotive.

[03:32] Důvody k automatizaci a robotizaci výroby.

[04:06] Návratnost investic - automatizované pracovistě vs. lidská síla.

[04:33] Přístup k automatizaci českých a mezinárodních firem.

[05:23] Trendy v odvětví.

[06:15] Role lidí v automatizované výrobě.

[06:39] Životnost strojů.

[07:24] Hlavní přínos řešení Montekord Machines.

[07:53] Specifické projekty.

[08:26] Referenční projekt ve společnosti Valeo.

[09:19] Vývoj a výroba strojů.

[09:55] Velikost trhu - konkurence.

[10:17] Vlastní přidaná hodnota na trhu.

[10:45] Vlastní vývoj SW řešení.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.