Studium MBA považuji za dobrý motivační nástroj zaměstnavatele

Petr Martinek působí na pozicích CSEE Packaging Director skupiny Antalis a jednatel společnosti Branopac CZ.

Absolvoval program MBA na Pražské mezinárodní manažerské škole - PIBS a o své zkušenosti se studiem a přínosem pro vlastní praxi se podělil ve společném rozhovoru.

Tip pro diváky Management tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:20] Stávající manažerská praxe Petra Martinka.

[01:48] Seznámení se s činností a produkty společnosti.

[03:31] Důvody pro další manažerské vzdělávání.

[05:11] Výběr programu MBA na Pražské mezinárodní manažerské škole (PIBS)

[07:23] Náročnost programu MBA během studia.

[08:22] Přínos studia MBA pro tehdejší praxi a zaměstnavatele.

[09:19] Kontakty získané v průběhu studia.

[10:08] Přidaná hodnota titulu MBA pro současnou profesi.

[11:11] MBA studium jako motivační nástroj zaměstnavatele.

[12:31] Doporučení pro výběr vhodného MBA programu. 

 

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Studium MBA považuji za dobrý motivační nástroj zaměstnavatele

Aktuální

Proč studovat MBA na Pražské mezinárodní manažerské škole?