Vratislav Kalenda v Management TV: Můžeme hned, šéfe?

Přehrát zvukový záznam videa

Vratislav Kalenda, jednatel a ředitel společnosti Image Lab, využívá už 20 let své odborné znalosti a zkušenosti z oblasti psychologie, neurověd a celostní medicíny k tomu, aby pomohl manažerům vytvářet motivující pracovní atmosféru ve firmách. Hovoří o důležitosti etiky v oblasti náboru a rozvoji nových zaměstnanců.

Tip pro diváky Management TV - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:40] Etika v oblasti náboru a přijímání nových zaměstnanců.

[01:53] Znalosti, reference a jejich ověřování.

[03:20] Metoda Assessement Center – využití v oblasti etiky, práce s referencemi.

[07:18] Naznačení potencionálních rizik konkrétního jedince.

[10:31] Omezení nemorálního chování ve firmě.

[12:22] Vnější vlivy působící na etiku člověka.

[13:38] Metodika detekce neetického chování.

[16:12] Oblast morálky při práci s potencionálními leadery.

[20:08] Cena za nedodržování firemní etiky.

[23:51] Systém odměňování a hodnocení zaměstnanců v souladu s etikou.

[31:58] Řešení situace okrádání firmy managementem.

[33:15] Význam poradenské firmy.

 

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.