Tomáš Budník v Management TV: Chceme dělat co nejméně, ale co nejlepších věcí

Přehrát zvukový záznam videa

Tomáš Budník se v oblasti telekomunikačních technologií pohybuje více než 20 let a do společnosti O2, tehdejší Telefónicy, opětovně nastoupil v roce 2014. Jeho stávajícím hlavním úkolem je podpořit nový růst firmy, kterého se snaží docílit prosazováním několika firemních hodnot zaměřeným na fungování firmy uvnitř i navenek vůči zákazníkům. Jednou z nich je i zjednodušování. Jak vnímá výsledky své práce po aktuálně roce svého působení ve firmě a jakými způsoby se je on sám snaží osobně podporovat? Odpovědi na tyto a další otázky můžete shlédnout ve videu, nebo si přečíst textový přepis rozhovoru.

Tip pro diváky Management TV - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:22] Vnímání změn na českém telekomunikačním trhu v poslední době

[02:36] První myšlenka při nástupu na pozici generálního ředitele O2 Czech Republic

[03:24] Cíle a hodnoty týkající se firemní kultury ve společnosti a jejich naplnění

[10:04] Co může udělat řadový zaměstnanec, aby přijal nové hodnoty do své každodenní praxe

[12:57] Rozšíření nabídky O2 TV a zkvalitňování obsahu

[19:41] Nástroje prosazování hodnot ve firmě

[23:12] Vize personální politiky O2 Czech Republic

[28:57] Budování osobní značky a reputace ve společnosti

[32:14] Výzvy a motivace pro práci v top managementu

[34:52] Volnočasové aktivity mimo pracovní povinnosti

[36:01] Vize pozice firmy z hlediska hodnot a služeb v horizontu 10 let

[40:17] Obliba konkrétních produktů O2 Czech Republic

[41:23] Osobní účet na Twitteru a přímá komunikace se zákazníky

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Chceme dělat co nejméně, ale co nejlepších věcí

Aktuální

Tomáš Budník v Management TV: Chceme dělat co nejméně, ale co nejlepších věcí