Radek Černý v Management TV: Učím to, co sám denně aplikuji v praxi

Přehrát zvukový záznam videa

Jeho hlavním zaměřením je oblast prodeje – řízení a rozvoj samotných obchodních dovednosti, vedení lidí a práce s interními trenéry (nastavení systému a samotný rozvoj). Při své práci se orientuje hlavně na výsledek a klade důraz na aplikaci získaných znalostí a dovedností do každodenní praxe. Sám sebe považuje za praktika, který má rád změnu a snaží se věci posouvat dále.

Tip pro diváky - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:38] 19letá praxe na různých pozicích, aplikace získaných zkušeností při trénování klientů.

[04:10] Schopnost analyzovat stávající stav firmy.

[08:34] Příklad velkého úspěchu.

[11:50] Měření úspěšnosti.

[15:38] Lze uplatňovat know-how z ciziny?

[22:13] Správné chování obchodníka při volání neznámému klientovi.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Profil Radka Černého - konzultanta, poradce a trenéra v oblasti obchodních dovedností a vedení lidí

Aktuální

Radek Černý v Management TV: Učím to, co sám denně aplikuji v praxi