Jan Holeyšovský v Management TV: Zapojte zaměstnance do rozhodovacích procesů

Jan Holeyšovský je kouč osobního rozvoje a týmové spolupráce, facilitátor workshopů a firemních konferencí, konzultant pro leadership, řízení změn a lidské zdroje, lektor komunikačních a manažerských dovedností. Pro firemní klientelu pracuje jako externí lektor, poradce a kouč už od počátku devadesátých let. Má zkušenosti s prací s týmy vrcholového vedení českých i zahraničních firem, s pracovníky výzkumu a vývoje, s obchodníky, s liniovými manažery, s řešitelskými i projektovými týmy. Jako psycholog umí být katalyzátorem vzájemného porozumění, efektivní komunikace a konstruktivního řešení sporů. Je rád u toho, když se v týmu rodí synergie vedoucí k vynikajícím výsledkům.

Tip pro diváky Management TV - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:25] Cesta od psychologie k oblasti koučování a poradenství ve velkých společnostech.

[02:42] Fenomén 90. let – nejžádanější oblasti a poučení.

[04:16] Záliba v dlouhodobé spolupráci, oblast komunikace s lidmi a jak vést porady tak, aby měly úspěchy.

[06:20] Projekt, který vedl k velkému posunu.

[08:56] Představení principu Open Space Leadership.

[14:33] Konflikt a jeho kreativní potenciál.

[18:01] Autoritativní nebo demokratický přístup na pracovišti.

[22:46] Způsob práce s klientem.

[25:16] Obrovský vliv internetu a sociálních sítí na příchodu nových zaměstnanců do firmy.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Profil Jana Holeyšovského - lektora, kouče, školitele a psychologa společnosti Almakon

Aktuální

Jan Holeyšovský v Management TV: Zapojte zaměstnance do rozhodovacích procesů