Profil Jana Holeyšovského - lektora, kouče, školitele a psychologa společnosti Almakon

Jan Holeyšovský je kouč osobního rozvoje a týmové spolupráce, facilitátor workshopů a firemních konferencí, konzultant pro leadership, řízení změn a lidské zdroje, lektor komunikačních a manažerských dovedností. Pro firemní klientelu pracuje jako externí lektor, poradce a kouč už od počátku devadesátých let. Má zkušenosti s prací s týmy vrcholového vedení českých i zahraničních firem, s pracovníky výzkumu a vývoje, s obchodníky, s liniovými manažery, s řešitelskými i projektovými týmy. Jako psycholog umí být katalyzátorem vzájemného porozumění, efektivní komunikace a konstruktivního řešení sporů. Je rád u toho, když se v týmu rodí synergie vedoucí k vynikajícím výsledkům.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Profil Jana Holeyšovského - lektora, kouče, školitele a psychologa společnosti Almakon

Aktuální

Jan Holeyšovský v Management TV: Zapojte zaměstnance do rozhodovacích procesů