Miroslav Candra v Management TV: Program Ready Worker pomáhá získat kvalifikovanou pracovní sílu výrobním firmám

Miroslav Candra, lektor a konzultant ve společnosti Gradua-CEGOS, hovoří na téma profesního vzdělávání a představuje program Ready Worker. Jako konzultant se zaměřuje především na oblasti profesního vzdělávání a jako lektor se orientuje na měkké dovednosti, kde školí primárně efektivní komunikaci, řízení výrobních týmů, motivaci a leadership. Vyniká bohatými zkušenostmi v oblasti plastů, kovů a IT technologií, může pomoci i s úhradou školení pomocí evropských fondů.

Tip pro diváky Management TV - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:35] Cesta k současné profesi.

[01:18] Představení programu Ready Worker.

[02:04] Důvody profesního zaměření na oblast kovů a zpracování plastů.

[02:32] Účastníci programu Ready Worker a jejich úspěšnost na trhu práce.

[03:28] Výběr lidí do programu.

[04:19] Výhody programu pro firmy.

[06:10] Kroky firmy k získání kvalifikovaného pracovníka.

[07:25] Největší kámen úrazu z pohledu měkkých dovedností pracovníků s odborným zaměřením.

[09:31] Představení dotačního programu POVEZ II – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců.

[10:37] Hlavní změny a přínosy nového programu oproti předchozím.

[11:54] Žádosti o dotace.

[13:09] Kurzy z nabídky Gradua-CEGOS v návaznosti na POVEZ II.

[13:58] Očekávání a zájem o projekty.

[14:10] Možnosti navázání kontaktu.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Profil Miroslava Candry - lektora a konzultanta společnosti Gradua-CEGOS

Aktuální

Miroslav Candra v Management TV: Program Ready Worker pomáhá získat kvalifikovanou pracovní sílu výrobním firmám