Alexander Bareš v Management tv: O budoucnosti svařování plastů a významu vzdělávání v tomto oboru

Alexander Bareš je jednatelem společnosti UNO Praha, s. r. o. Firma byla založena v roce 1994, zabývá se problematikou svařování plastů ve stavebnictví a průmyslu. Dále poskytuje odborné a technické vzdělávání. Do ČR přinesli řadu inovací, vedle zavádění moderních technologií bylo nastoleno i nové pojetí technického vzdělávání.

Tip pro diváky Management tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:16] Představení společnosti UNO Praha.

[01:08] Historie firmy a cesta k oblasti svařování plastů.

[03:28] Požadavky trhu a poskytované služby.

[05:17] Vývoj poptávky po lidech, kteří umějí pracovat s plasty.

[09:24] Riziko ohrožení průmyslu plastů s nástupem 3D tiskáren.

[10:51] Revoluce v oboru lékařství vlivem nových materiálů v kombinaci s 3D tiskárnami.

[16:27] Vývoj životnosti a opracovatelnosti.

[18:40] Získávání zkušeností a znalostí k udržení se na vrcholu.

[22:26] Odhad konkrétního trendu.

[25:03] Úskalí v oblasti svařování plastů.

[27:44] Popis služby průzkumu trhu a výběr vhodných svářeček.

[31:04] Investice do konkrétního projektu.

[36:23] Cíl a vize v rámci 3 let.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.