Profil Tomáše Marka - lektora společnosti FBE

Tomáš Marek je lektorem a konzultantem ve společnosti For Business Excellence. Zaměřuje se na zlepšování a optimalizaci podnikových procesů a zvyšování produktivity ve výrobě, vývoji, logistice i službách a také na aplikaci pokročilých metodik, postupů a nástrojů projektového a procesního řízení. V krátkém představení nabízí bližší pohled na tuto problematiku a příklady několika jednoduchých metod z praxe.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.