Vít Zelený v Management tv: O přednostech prezenční výuky v počítačovém vzdělávání

Rozhovor s Vítem Zeleným – manažerem vzdělávání, lektorem a podnikatelem v jedné osobě. Ve videu se dozvíte více o nových trendech a výzvách v oblasti počítačového vzdělávání, i o tom, co v oblasti vzdělávání platí dlouhodobě.

Vít Zelený je zakladatelem počítačového školicího střediska VIRIDIS, které působí na trhu již od roku 2001. Toto středisko má v nabídce více než 80 kurzů v oblasti výpočetní techniky, od základních kurzů kancelářských aplikací až po profi IT kurzy jako programování či DB systémy. Výuka probíhá formou krátkodobých intenzivních kurzů s prezenční formou studia.

Tip pro diváky Management tv - nemáte čas sledovat celé video?

Klikněte na čas v závorce v popisu videa a dostanete se přímo na konkrétní téma uvedené na pravé straně.

[00:18] Přehled nabízených kurzů.

[01:04] Trendy poptávky o počítačové vzdělávání.

[02:38] Co firmy nutí k velkému sběru dat a jejich následnému zpracování.

[03:38] Důvody vzdělávání prezenční formou.

[05:32] Programy školení sestavené na míru.

[07:01] Možnosti klientů, kteří mají zájem o kurz, ale nemohou se ho účastnit na denní bázi.

[09:23] Popis didaktické techniky.

[11:07] Na školení by se měl student i vyučující cítit dobře.

[12:58] Přidaná hodnota ve srovnání s konkurencí.

[15:18] Důvod vzniku společnosti.

[16:31] Klíčová myšlenka.

[17:36] Kam směřují počítačové vědy a předávání znalostí.

[19:54] Cíle školícího střediska VIRIDIS.

Stáhněte si zvukový záznam videa ve formátu mp3.

Články v sérii

Aktuální

Profil Víta Zeleného - zakladatele a lektora školicího střediska VIRIDIS

Aktuální

Vít Zelený v Management tv: O přednostech prezenční výuky v počítačovém vzdělávání